BEST RAW

ารคัดสรรที่ดี


ัตถุดิบที่ดีคือหัวใจของความอร่อย

วัตถุดิบคุณภาพดีเยี่ยมเท่านั้นที่จะสามารถส่งผ่านความอร่อยเต็มรสให้กับขนมที่นี่เราจึงเน้นความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาเป็นส่วนผสมในการปรุงขนมทุกชนิด เพื่อให้ทุกคำที่คุณรับประทานเต็มไปด้วยรสชาติที่ชวนประทับใจการันตีความอร่อยที่มีมานานกว่า 40 ปี

ดอก

IMG_4223

Manufacture

วามพิถีพิถันในการผลิต

ลิตอย่างประณีตและใส่ใจ

  ควบคู่กับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สะอาดและปลอดภัยผสมผสานกับวิธีการทำขนมแบบดั้งเดิมเพื่อคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันโดดเด่นแห่งความอร่อยแท้แบบไทยขนมสูตรต้นตำรับอันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเอกชัยจึงยังคงรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ดอก

IMG_4096

 


ั่นใจด้วยมาตรฐานการผลิต

 ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามรักษาและพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่บริโภคสินค้าของเราวันนี้บริษัทเอกชัยได้พิสูจน์คุณภาพของตัวเองแล้วด้วยมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ ทั้ง GMP,HACCP และ HALAL

ดอก

 

ลอดภัยจากวัตถุกันเสีย

เราตระหนักดีว่าความอร่อยต้องควบคู่กับความปลอดภัย เราจึงไม่ใช้วัตถุกันเสียใดๆเป็นส่วนผสมในการผลิต แต่เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยยีดอายุสินค้าเข้ามาแทนที่

ดอก

 

ารขนส่งที่ได้มาตรฐาน

   การเก็บรักษาและขนส่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าจากโรงงานถึงผู้บริโภคบริษัทเอกชัยฯจัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งที่ผ่านการควบคุมความสะอาดตามมาตรฐานลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของร้านเอกชัยจะคงความสด อร่อยและตลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกที่

ดอก